Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o wyborze
Ogłoszenie o wyborze oferty w zamówieniu - Remont i przebudowa
dachu nad dużą salą gimnastyczną w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Remont i przebudowa dachu nad dużą salą gimnastyczną w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie
17.12.2014 więcej
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania na na „Remont dachu nad dużą
salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6
w Chełmie”
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Remont dachu nad dużą salą gimnastyczną w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o wyborze
Ogłoszenie o wyborze na „ Wymianę dachu nad dużą salą
gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w
Chełmie”
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Wymiana dachu nad dużą salą gimnastyczną w ZSO nr 6
17.12.2014 więcej
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie zamówienia na „Wymianę dachu nad dużą salą
gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w
Chełmie”
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Wymiana dachu nad dużą salą gimnastyczną w ZSO nr 6
17.12.2014 więcej
Unieważnienie postępowania
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na
„Wymianę dachu nad dużą salą gimnastyczną w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie”
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Wymiana dachu nad dużą salą gimnastyczną w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie
17.12.2014 więcej