Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacje o naborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o naborze
Nabór na stanowisko urzędnicze
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o naborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko samodzielnego
referenta ds. kadrowych
17.12.2014 więcej
Informacje o naborze
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na
stanowisko samodzielnego referenta do spraw kadrowych
17.12.2014 więcej
Informacja o naborze
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. płac
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o naborze
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 ogłasza
konkurs na stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr
17.12.2014 więcej
Ogłoszenie o naborze
Dyrektor ZSO nr 6 ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds.
płac
17.12.2014 więcej